įsalti

įsalti
3 įsálti Plv, Bgt, Šn, Vl, J.Jabl(Btg) žr. 2 įsalsti: Marškiniai įsãlę, užjuodę Rs. Marškiniai nuo prakaito taip įsą̃la, kad sunku ištrinti Žvr. \ salti; įsalti; užsalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įsalti — įsálti vksm. Į arbãtą įbėriau cukraũs, kad įsáltų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įšalti — įšálti vksm. Lai̇̃vas įšãlo ledýnuose, tarp ledų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsalti — 1 įsalti intr. Š; RtŽ pasidaryti saldžiam, saldesniam. salti; apsalti; atsalti; įsalti; nusalti; pasalti; prisalti; susalti; užsalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšalti — įšalti, įšą̃la (į̃šala Š, Ms, įšal̃na, sta), įšãlo intr. K, I, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; R113,163, MŽ215, N, M, L 1. šąlant įstrigti: Nuplaukė laivas, ledynuose įšalo ir gavo žiemoti K.Bor. Su pirmu gruodu vėl eidavome ieškoti valkose įšalusių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšalimas — 1 įšalìmas sm. (2) NdŽ, KŽ, DŽ1 1. GTŽ → įšalti 2: Įšalimo gilumas PolŽ70. Žemė gelžė[ja] par didį įšalìmą, t. y. gelžį pavirsta, įkietė[ja], įgelžė[ja] JI425. Įšalimas, o ir kiečiausiasis, želminis ir nenumarina Kel1881,58. | refl. NdŽ, KŽ. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsalti — 1 apsalti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsalti — 1 atsalti intr. Mlt atlyžti: Kai gavo į antausį, ir atsãlo Krkl. salti; apsalti; atsalti; įsalti; nusalti; pasalti; prisalti; susalti; užsalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšalti — atšalti, atšą̃la (àtšala, atšal̃na, sta Š), atšãlo (àtšalė) K, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, M, L, Rtr 1. intr. Pc, Krs, Btrm pasidaryti šaltesniam, atvėsti (apie orą): Atšãlo orai Š. Atšą̃la oras kokią dieną, kitą Rm. Po graudimui oras atšą̃la Tvr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”